Publikace Historie města Zlína

Je tvořena týmem odborníků (28 autorů) a přinese ve dvou dílech podrobnou historii posledních sedmi století města. Hlavním redaktorem knihy je Mgr. David Valůšek. Bude se jednat o vědeckou monografii o dějinách města Zlína, která představí historii města od prvních zaznamenaných dokladů lidského osídlení do roku 2000. Každý z připravovaných svazků bude mít cca 500 stran, jeden se věnuje téměř šesti stům letům písemně zachycených dějin města a druhý obsáhne zásadní rozvoj města v dalších devadesáti letech.
Křest publikace plánujeme na podzim 2022.