Koncert zlínských sborů

Osm zlínských sborů oslaví narozeniny města společným koncertem 22. října

Celoroční oslavy 700 let od první písemné zmínky o městě reflektují klíčové oblasti Zlína a jeho obyvatel. Jednou ze zásadních sfér jsou také sbory, které zde mají dlouholetou tradici. Ze Zlína vzešla řada velkých osobností s celorepublikovým přesahem. Na tento odkaz naváže Koncert zlínských sborů, který se uskuteční 22. října od 16.30 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Účast potvrdilo osm klíčových těles, jejichž medailonky postupně odhalujeme. Řada z nich letos také slaví významná výročí. 

Vstup zdarma

Koncert pořádá statutární město Zlín skrze svou příspěvkovou organizaci Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum.

ÚČINKUJÍCÍ

  • Děvčice z Vonice v doprovodu cimbálové muziky Linda Zlín
  • Mužáci ze Zlína
  • Pěvecký sbor Radost
  • Evangelických chrámový sbor Zlín
  • Smíšený pěvecký sbor Dvořák
  • Chrámový sbor Tibi (Zralé víno a Mladé víno)
  • Canticum Camerale
  • Cantica Laetitia

Medailonky zúčastněných sborů naleznete níže.

BUĎTE STÁLE V OBRAZE!

SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

4
SWING A DRINKY (1080 × 1080 px) (8)

Cantica Laetitia

Sbor byl založen ve Zlíně v roce 2004 původně jako dívčí výběr z DPS Cantica. Ve smíšeném obsazení těleso pracuje od roku 2012. Sbormistrem je od počátku Josef Surovík. Těžiště repertoáru spočívá v hudbě 20. a 21. století a zaměřuje se také na premiéry nových děl. Z náročného a pestrého repertoáru lze sestavit kompaktní program, který sklízí úspěch u návštěvníků koncertů i porot mezinárodních soutěží, na nichž sbor dosahuje vynikajících výsledků (Spittal an der Drau, Debrecen, Prijedor, Maasmechelen, Llangollen, Baden, Bielsko-Biala, Marktoberdorf). Sbor získal Grand Prix na mezinárodních festivalech v Praze, Bratislavě, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci a Žilině. V roce 2019 sbor získal status univerzitního tělesa a v současnosti reprezentuje Fakultu technologickou při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
K oslavě výročí deseti let činnosti sboru ve smíšeném obsazení vás jeho členové zvou 22. října od 19.30 na výroční koncert, který naváže na Koncert zlínských sborů.

Cantica laetitia

Chrámový sbor TIBI při kostele PMPK ve Zlíně na Jižních Svazích

Chrámový sbor TIBI při kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů vznikl v roce 2000 z potřeby zaplnit liturgickými zpěvy prostory nově postaveného kostela na Jižních Svazích. Známé tváře z prostředí sborového zpívání, které měly do nového kostela blízko, i noví zpěváci, kteří rádi zpívali, naznačili své možnosti už při svěcení nového kostela. V roce 2004 se sbor účastnil vánočního koncertu, na němž předvedl skladbu Missa pastoralis od F. X. Brixiho pod taktovkou už tehdy věhlasného Jakuba Hrůši.

Sbor TIBI od té doby doplňuje zpěvem nejen liturgii, a nejen ve „svém“ kostele, ale pořádá i samostatné koncerty v širokém okolí. Sbor se převážně zabývá zpíváním a capella, tedy zpíváním bez doprovodu nástrojů. To přivedlo dramaturga sboru až k pravoslavné hudbě, která už tisíciletí funguje bez doprovodu. Rok co rok se někteří členové účastní mezinárodní školy duchovní hudby Convivium, pořádané Společností pro duchovní hudbu.

Při sboru TIBI vedle základního tělesa, které nese název TIBI – Zralé víno, se již několik let objevuje výhon zvaný TIBI – Mladé víno. Toto těleso nepracuje celoročně. Jeho sbormistr Jaroslav Pančocha (zástupce sbormistra Zralého vína) vybírá repertoár ke konkrétnímu tématu, zve zkušené zpěváky a během krátké doby tento repertoár nacvičí. Mladé víno funguje jako protipól Zralému vínu.

TIBI_2018

Smíšený pěvecký sbor Dvořák

Smíšený pěvecký sbor Dvořák vznikl ve Zlíně na rozhraní let 1919 a 1920. Nejprve se posluchačům představil uměleckým činem – koncertem. Teprve poté se ustavil formálně jako Pěvecko-hudební spolek Dvořák. Mezi světovými válkami se věnoval nejen vlastní pěvecké činnosti, ale stál také u zrodu dalších hudebních institucí ve Zlíně – městské hudební školy a později i profesionálního symfonického orchestru.
Mezi lety 1968 a 1992 byl sbor součástí zlínského symfonického orchestru (Filharmonie Bohuslava Martinů), od roku 1993 je opět samostatným spolkem s názvem Smíšený pěvecký sbor Dvořák, Zlín. Za dobu svého trvání se sbor postupně vypracoval v těleso širokého dramaturgického záběru. I když se v posledních letech zaměřuje převážně na duchovní hudbu – například mše A. Dvořáka, J. Haydna, W.A. Mozarta a další, má v repertoáru i díla světská, například Symfonii č. 9 s Ódou na radost L. van Beethovena, písňové cykly A. Dvořáka, operní sbory i úpravy lidových písní. Smíšený pěvecký sbor Dvořák vystupuje na koncertech nejen ve Zlíně a okolí, ale slyšeli jej také posluchači v Maďarsku, Polsku, Belgii a Francii. Výročí sta let existence měl sbor již před dvěma lety, ovšem až letos své narozeniny oslaví odkládaným výročním koncertem.

dvořák

Děvčice z Vonice

Láska k folkloru přivedla bývalé tanečnice a zpěvačky slováckého souboru Vonica zpět ke zpěvu. Bude to již dvacet let, co se Děvčice začaly setkávat. Jako městský soubor se Děvčice věnují více regionům Slovácka, Valašska a Slovenska. Rády zpívají také písně z Horňácka, Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí a východního Slovenska. Pod hlavičkou Vonice vystupují na hodech, fašancích, Zlínském besedování, při folklorních slavnostech ve Strážnici, na Soláni, v Poštorné, na Slovensku v Lúkách pod Makytou a v Kašavě, v adventním čase zpívají koledy v kostelích, rozdávají radost klientům v domovech pro seniory a účastní se setkání pěveckých sborů Slovácka a Valašska. Vedoucí sboru je Bronislava Zelingerová, která zároveň tvoří i program písní, které Děvčice zpívají. Na programech se tvůrčím způsobem podílí také Etela Podešvová. Při nahrávání CD Muzikantské bylinky spolupracovaly s cimbálovou muzikou Linda, s níž vystoupí také na Koncertu zlínských sborů.

děvčice z vonice (3)

Mužáci ze Zlína

Poprvé se skupina bývalých zpěváků a tanečníků, která dříve působila ve zlínském Slováckém krůžku (pozdější Vonici), sešla 20. dubna 2002. U zrodu Mužáků stál významný folklorista a etnograf Karel Pavlištík. „Zpíváme písničky, které máme rádi a které jsme zpívali v čase naší mladosti. Většinou jsou ze Slovácka. A protože jsme si z času své mladosti přinesli potřebu zpívat nejen hrdlem, ale i srdcem, vybíráme a spojujeme si písničky k sobě ne podle toho, odkud jsou, ale o čem jsou,” popisuje člen souboru, Ludvík Pavlištík. „Přestože se ani nám nevyhýbají zdravotní trable a odchody dlouholetých členů do věčného nebeského sboru, užíváme si na zkouškách spoustu radosti. V prvé řadě nás rozradostní, že jsme se sešli a že tudíž vzdor pokročilému věku tu furt sme. Radost také máme, když si někdo z nás vzpomene na další pěknou písničku, kterou ještě nemáme v repertoáru. Ale největší radostí je, když zjistíme, že si pamatujeme všechny texty a dokonce i pořadí písniček v programu. Starosti na zkouškách nevedeme. Zato se ale nikdy nezapomeneme pomodlit,” uzavírá Ludvík Pavlištík. Dvacetileté výročí oslaví Mužáci koncertem, který se uskuteční 15. listopadu v Domě kultury.

Mužáci

Canticum Camerale

Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale ze Zlína se od svého založení sbormistrem Romanem Válkem v roce 1982 věnuje převážně dobově poučené interpretaci staré hudby z období Ars Nova, renesance a baroka a také se podílí na hudebních projektech Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně či Městského divadla Zlín. Velkou část své činnosti pod vedením sbormistra Eduarda Tomaštíka směřuje v posledních letech ke znovuuvádění děl staré, převážně barokní hudby vzniklé zejména na Moravě, která nebyla v novodobé historii interpretována. Kromě toho v roce 2010 sbor uvedl v premiéře opus současného autora a člena sboru Miroslava Hromádky pro sbor a continuo Missa brevis, později uvedl také Hromádkovo Requiem pro sbor, sóla a orchestr a v minulém roce také Te Deum téhož autora. V současnosti chystá provedení jeho nových opusů na letošní podzim v rámci koncertu ke čtyřicátému výročí založení sboru.

canticum camerale (2)

Pěvecký sbor Radost

Smíšený pěvecký sbor Radost vznikl v listopadu 1981 a navázal na tradici mužského pěveckého sboru, který působil v obcích Kostelec a Štípa od začátku minulého století. Sbormistrem byl až do roku 2002 pan Milan Přívara, kterého vystřídala paní Marta Krsičková. V letech 2017 až 2019 se vedení sboru na přechodnou dobu ujala paní Mgr. Anna Jandásková. Repertoár sboru je široký, od vážné hudby přes lidové písně, spirituály až k písním moderním, které „zlidověly“. Sbor vystupuje nejen ve Zlíně a okolí, od roku 1991 se účastní každoročních setkání Kostelců. Pravidelně připravuje program ke květnovému Svátku matek. Příznivci sboru se těší na tradiční vánoční koncerty. Pěvecké těleso nyní čítá 20 členů. Stejně jako ostatní sbory rád uvítá každý nový hlas.

PS radost

Evangelický chór Zlín

Pěvecký sbor působí pod vedením sbormistra a celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Od roku 2014 vystupuje pod názvem Evangelický chór Zlín (zkráceně ECHO Zlín). Zpěváci jsou členy různých církví ze Zlína, Zádveřic, Vizovic, Jasenné a Liptálu. Pěvecký sbor doprovází bohoslužby, vystupuje na koncertech nebo se podílí na nahrávání CD pro časopis Český bratr. V roce 2014 se ECHO Zlín zúčastnilo Evropského setkání křesťanů ve Wroclavi, v červenci 2015 sbor spoluúčinkoval při Husovských slavnostech na Staroměstském náměstí v Praze a v červenci 2016 vystupoval na Evropském setkání křesťanů v Budapešti. V rámci oslav pětistého výročí reformace v průběhu roku 2017 účinkoval pěvecký sbor na celocírkevních oslavách v Ratiboři i v během českých dnů ve Wittenbergu. ECHO můžete příležitostně slyšet při zlínských evangelických bohoslužbách nebo během koncertů, které se konají ve zlínském evangelickém kostele.

echo