Zlín připravuje oslavy k 700. výročí města

Zlín čeká v nadcházejícím roce významné jubileum, bude slavit 700. výročí od své první písemné zmínky. Tuto významnou událost si město připomene prostřednictvím různorodých akcí po celý rok 2022.

„Účelem oslav je prezentovat město v národním a nadnárodním měřítku. Zlín je město mimořádně osobité, kreativní a originální. Oslavy místním obyvatelům připomenou, na co mohou být hrdí a přilákají turisty, třeba proto, aby zde také našli svůj budoucí domov,“ řekl k účelu oslav primátor města Jiří Korec.

Základní myšlenkou oslav je fakt, že největší hodnota města spočívá v lidech. Samotní obyvatelé města, ať už se zde narodili, nebo přistěhovali a nadále v něm působili a rozvíjeli se, jsou jeho největším potenciálem.

Oslavy budou pracovat s číslem sedm, vycházejícím z počtu století, kterými si město prošlo ve svém vývoji. Minulost, přítomnost i vize jednotlivých segmentů bude definovat sedm klíčových vlastností, kterými lze označit dnešní obyvatele města, ale kterými jsou popisováni i velikáni zlínských dějin a významní současníci. Klíčovými vlastnostmi jsou kreativita, vytrvalost, podnikavost, pracovitost, průkopnictví, otevřenost a vzdělanost.

Program oslav se bude skládat z dlouhodobých projektů i jednotlivých akcí. „Chceme příležitost oslav 700. výročí využít k rekapitulaci dějin, vyhodnocení silných stránek lokality v současnosti a zároveň generovat výstupy, které budou užitečné pro další růst města. A to od podnikání, přes kulturu, vzdělávání, sport, až po rozvoj potenciálu obyvatel. Tyto oblasti se vzájemně propojí,“ sdělila hlavní manažerka oslav, Jana Kubáčová

Jednou z největších akcí oslav bude v červnu 2022 velký festival s názvem Zlín žije. Přinese několik multižánrových scén ve veřejném prostoru města, pouliční umění a zážitkový program. V rámci tří dnů se na scénách vystřídá většina hudebních seskupení Zlína od folkloru přes rock, folk, pop či folklor.

Další významnou akcí na programu oslav bude Zlínský podnikatelský meeting, jehož cílem bude upozornit na mimořádnou podnikatelskou historii města a představení podnikatelské současnosti a potenciálu do budoucna. Kompletní program bude představen v pondělí 1. 11. 2021.

Oslavy mají své vlastní logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Logotyp oslav 700. výročí první písemné zmínky o městě Zlín ve svém jádru přímo odkazuje na vlastnosti neoddělitelně spjaté nejen se samotným městem, ale především s těmi, kteří v něm položili základy svému podnikání či obchodu. Dále pak umělecké tvorbě a inovacím v mnoha oblastech, služeb a dalších činností. Symbol nekonečnosti, tzv. „ležaté osmičky“, na místě nul v číslici „700“ k charakteru města i těchto osobností směřuje. Znázorňuje nekonečnou odvahu, invenci, podnikavost, silnou vůli a téměř bezhraniční pole působnosti, které město všem těm, kteří se rozhodnou své kreativní a podnikatelské plány naplňovat, nabízí. Autorkou loga je Eva Šišková, která je absolventkou Univerzity Tomáše Bati.

„Město Zlín je od samého počátku formováno příběhy lidí, kteří jsou přesvědčeni, že díky invenci, odvaze a podnikavosti lze dosáhnout i zdánlivě nemožného. Tato myšlenka se propisuje do loga, audiovizuálního spotu i oslav samotných,“ řekl k propagaci Tomáš Melzer, tiskový mluvčí města a manažer komunikace oslav.

Ryzí termín první zmínky o Zlínu je 28. 2. 1322 – v listině vydané v Brně prodává Fricek z Egerberga královně vdově Elišce svůj podíl na majetcích zděděných po otci, konkrétně Hustopeče, několik okolních obcí a městečko Zlín.

Můžete se zapojit i vy!

NAVRHNĚTE SEDMISTOVKOVÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU A ZAPOJTE SE!

Město nabízí možnost zapojit se i organizacím či firmám – vytvořte produkt či službu akcentující 700, dejte si na dveře tematickou nálepku a staňte se součástí výročí i vy. Rádi vaši nabídku budeme propagovat a nabízet, zařadíme vás do mapy sedmistovkových zážitků.

Více o projektu „Zlín všemi smysly“

UKAŽTE NÁM ZLÍN SVÝMA OČIMA – ŽIVÁ PAMĚŤ ZLÍNA

Zájemci o účast v projektu, který bude zachycovat Zlín očima jeho obyvatel, se mohou hlásit už teď na info@zivy-zlin.cz. Od třídy ve školce až po nejstarší generaci ve městě žijící. Jeden týden respondentu/respondenti zachytí Zlín jak ho zažili tím, co jim je nejbližší – popis zážitků, fotografiemi, písní, básní, textem.

Více o projektu „Živá kronika města Zlína“