Karel Zeman

Také Karel Zeman je zlínským filmařem pocházejícím odjinud. Narodil se v roce 1910 v Ostroměři ve východních Čechách. Odmlada byl nápaditý a originální. Ve Zlíně se ocitl, protože uspěl v soutěži reklamních tvůrců. Ukázalo se, že ve frontě na talent stál hodně vpředu, protože byl obdarován hned v několika oblastech. Podle mě všemu ovšem vévodí výtvarné nadání, z něho plyne poetika všech filmů. Zemanovi ovšem přála i doba. Ve svobodných podmínkách trhu by jeho umělecká svoboda a filmové experimenty, mnohdy finančně náročné nebyly zřejmě myslitelné. Rozhodně ne v takové míře. A tak čs. státní film stvořil světovou hvězdu. Všechno do sebe zapadlo. Zemanův geniální – veskrze filmařský duch, šťastná ruka při volbě látky, schopnosti spolupracovníků. Ostatně není pravdou, že slavné triky vymýšlel pouze Zeman sám. Jeho tým plný svébytných osobností zůstával stejně jako u Týrlové poněkud ve stínu legendy. Cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď, Vynález zkázy, Baron Prášil… Snímky, které předběhly dobu a staly se inspirací pro světové tvůrce. Doba Zemana i Týrlové byla dobou slávy státního filmu. Oba odešli s touto dobou. K. Zeman půlroku před Listopadem 89, Týrlová dva roky po něm.

Nejen o Karlu Zemanovi, ale o celém filmovém studiu – ateliérech pojednává krásná pentalogie vydávaní společností Filmfest: Kudlovská stodola. Do každé zlínské rodiny jednu kolekci!