Galerie největších osobností Zlína

Laskavým pohledem svědka současných dnů Martina Pášmy za neméně dobrotivého dohledu Zdeňka Pokludy

Vybrali jsme jen ty, kteří již svou pozemskou pouť dokonali. Žijícím osobnostem Zlína vedení města za jejich zásluhy zajisté poděkuje osobně, s úctou a důstojností.

Autor