Vedení oslav

Manažerka oslav
akce oslav výročí

Jana Kubáčová

Živý Zlín – Kulturní a kreativní centrum

Propagace
Propagační předměty

Tomáš Melzer

vedoucí Odbor tiskový a cest. ruchu SMZ

577 630 211

Informace, administrace projektu, financování, expozice, publikace

Eva Ryndová

vedoucí Odbor kultury a pam. péče SMZ

577 630 322

Produkce akcí

Produkce akcí Zlín 700, festival Zlín žije

Zuzana Lisá

603 194 588

Zlín všemi smysly

Nikola Straková

605 950 183

Zlín všemi smysly

Dominika Bochníčková

732 651 722

Živá kronika

Anežka Gavendová

773 765 221

Město na nohách

Kristýna Čápová

777 020 340

Produkce festivalu Zlín žije

Denisa Juríčková

776 495 145

Ke stažení

Naši partneři