Vedení oslav

Manažerka oslav
akce oslav výročí

Jana Kubáčová

Živý Zlín – Kulturní a kreativní centrum

Propagace
Propagační předměty

Tomáš Melzer

vedoucí Odbor tiskový a cest. ruchu SMZ

577 630 211

Informace, administrace projektu, financování, expozice Zlínská zrcadla, publikace

Eva Ryndová

vedoucí Odbor kultury a pam. péče SMZ

577 630 322

Produkce akcí

Živá kronika

Anežka Gavendová

773 765 221

Z nohy na nohu

Kristýna Čápová

777 020 340

Zlín všemi smysly

Nikola Straková

605 950 183

Ke stažení

Naši partneři