Marie Terezie Rotalová

Předně – vede se spor, zda Rotalové či Rottalové, případně Rothalové. Nebo Rotthalové? Je to proto, že písaři v době baroka psali hraběcí jméno pokaždé jinak. Tehdy ještě neplatila pravopisná pravidla, a tak prostě uváděli podle svého uvážení.  Každopádně mocný rod, který významné moravské majetky získal v dobách kolem třicetileté války. Zlín rozhodně nebyl nejvýznamnějším, daleko větší lesk a břink než ten zlínský měl zámek holešovský. Zlínská Marie Terezie Rotalová (nar. 1742) byla dcerou hraběte Adama Jáchyma, jenž zemřel velmi mlád. Ostatně krátkověkost je jakousi kletbou rodu. Také „zlínská“ Marie Terezie se dožila pouhých 35 let. Zajímavé je, že i obě její sestry se jmenovaly Marie, jedna Marie Josefa a druhá Marie Anna. A zatímco naše Marie Terezie byla paní ve Zlíně, jedna z jejích sester Marií žila v Kvasicích. Na návštěvu kočárem to netrvalo tak dlouho. Naše Marie, provdaná Khevehüllerová, nechala za souhlasu svého známého, úspěšného a vlivného manžela zámek přestavět do barokní podoby: za ní se poprvé zámek začal jevit jako čtyřkřídlý, jakým zůstal dodnes. Marie Terezie byla velmi sociálně cítící a potřebným rozdala velkou část svého jmění.

Ve scénáři k zamýšlené sérii Laskavé apokryfy ze Zlínského zámku jsem mystifikačně psal o úmyslu Marie Terezie Rotalové propojit Zlín, Tlumačov a Kvasice vodním kanálem, aby se rodina mohla navštěvovat. Objektivně o tomto význačném rodu pojednává třeba Petr Mašek v Šlechtických rodech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti.