Tetour

V galerii největších osobností Zlína nesmí chybět šlechtic, v jehož hlavě se zrodil nápad, že krom funkčního hradu bude město – panství oplývati též tvrzí, a to za západním okrajem Zlína. Nevíme to na 100%, ale podle všeho to byl pan Vilém Tetour, člen šlechtického rodu Tetourů z Tetova. Pocházeli z Braniborska, ale u nás velmi zdomácněli. Na Moravě drželi značné majetky. Zlín získali za věrnost darem od Matyáše Korvína. Se stavbou tvrze, předchůdkyní dnešního zámku, se začalo zřejmě velmi brzy, neb její existence ještě na konci 15. století je prokázána. Zkušený, mnoho let ženatý muž pozná, že nápad možná pochází nikoliv z hlavy Tetoura, nýbrž Tetouryně. Právě žena, snad paní majitele panství, mohla mít zájem na životě v sídle pohodlnějším, než byl studený hrad v lesích. A laskavý Tetour přání splnil, neb věděl, že pod tvrzí může být sklep a v tom se pohříchu dobře pije víno či pivo.

Pokud máte zájem o další informace o Tetourech a jejich zlínské době, doporučuji Sedm století zlínských dějin či Zámek Zlín, obě publikace napsal Zdeněk Pokluda.