Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Masaryk, rodák od Hodonína, oficiálně potomek slovensko-moravského páru, o jehož skutečném otci se vedou spekulace a polemiky. Málokdo si uvědomuje, že vykonal obrovskou práci ještě před snahou o vytvoření samostatného Československa a následným prezidentováním. V našem případě musíme vzpomenout jeho zásluhy o rozvoj regionu, za nějž byl zvolen. Patřil tam i Zlín. V našem městě jednu dobu platilo, že spolupracující čtverka ve složení: starosta Štěpánek – továrník Baťa – poslanec Masaryk – velkostatkář baron Haupt je zárukou velkého rozvoje. A opravdu. V letech 1907-1914 pozdější prezident pomohl Zlínu s posílením městské pošty, půjčkou na regulaci Dřevnice, rozšířením telefonní sítě či subvencí na výstavbu kanalizace. Především se ale přičinil o vznik okresního soudu ve Zlíně v roce 1913. Ten nakonec kvůli první světové válce začal fungovat až o deset let později, a to v budově bývalého pivovaru. Dnes budova jakožto nevyužívaný objekt čeká na svou další, smysluplnější budoucnost.

Zlínští předváleční filmaři natočili film Poslední léto s TGM. Zkuste jej někde objevit. Je to moc zajímavé.