hodiny

Multimediální expozice

Objevte sedm staletí města skrze venkovní multimediální expozici v sadu Svobody! Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.

700_zlata

Širší tvůrčí tým

Autor textu: Pavel Kosatík
Ilustrace: Alexey Klyuykov
Umělecká režie, koncept: Martin Hejl
Loom on the Moon
Kreativní produkce: Karel Poupě
byPINK
Grafická úprava: Petr Štěpán
superlative.works
Architektura: Lenka Hejlová, Martin Hejl, Natalia Kaňová
Loom on the Moon
Malba pro film: Milan Martinec, Long Phi Trieu
2D animace: Petr Janák
3D animace: Long Phi Trieu Vojtěch Šálek
Světelný design: Jan Nálepa
Hudba a zvukový design: Michal Rataj Matouš Hejl

Otevření multimediální expozice – čtvrtek 15. září od 17 hodin

  • Slavnostní otevření venkovní multimediální expozice mapující historii města napříč sedmi staletími proběhne ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.
  • Tato expozice bude umístěna v okolním sadu Svobody a jejím autorem je Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, přičemž libreto expozice vytvořil spisovatel Pavel Kosatík. Představení expozice proběhne za účastí autorského týmu.
  • v 19 hodin začne akusticko-světelná show Zvuková krajina Michala Rataje a Oskara Töröka
  • Výstava vznikla u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o městě. Mapuje zlínskou historii nejen v baťovské éře, ale prozkoumává všech sedm staletí. Expozice stojí na třech pilířích.
  • Prvním pilířem, původně nazývaným encyklopedie Zlína, je soubor krátkých textů od Pavla Kosatíka glosovaný ilustracemi, které volně obtékají devět základních témat.
  • Druhým pilířem je imerzní film, jehož smyslem je prostřednictvím pohyblivé digitální malby návštěvníka teleportovat časem.
  • Třetím pilířem, který je zároveň vrcholem celé expozice, je prostorová instalace zrcadel, která přinášejí akustické svědectví o minulosti a zároveň zprostředkovávají lyrické odrazy korun stromů. V noci pak parku dodávají poetické osvětlení.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o expozici pod širým nebem, může si ji návštěvník libovolně časově dávkovat a na některá místa se poté třeba vrátit.

O expozici

Zlín na rozdíl od jiných měst trpí absencí paměťové instituce, která by prezentovala ucelený přehled o historii města a nezabývala se pouze historií 20. stol. Realizací projektu ve veřejném prostoru v blízkosti nejstarší památky města – zámecké budovy, vznikne volně přístupná expozice vyprávějící poutavou formou historii města a jeho obyvatel.

Hlavním cílem je založit zážitkovou, výtvarně hodnotnou a emočně bohatou expozici, spíše než o vystavení artefaktů v ní půjde o zpřítomnění emoční podstaty daného místa a jeho historie.

Prostřednictvím atraktivních multimédiálních prvků a nových technologií oslovit širokou veřejnost a vzbudit jejich povědomí o lokální kulturní identitě.

V rámci hmotné podstaty projektu bude vybudována trvalá multimediální venkovní instalace Zlínská zrcadla – zrcadla minulosti. Site specific instalace bude umístěna v prostředí sadu Svobody, v nedalekém okolí zlínského zámku, jako trvalý doplněk v nyní zanedbané severní části parku. Tato instalace má dva módy – denní a noční – a bude obsahově flexibilní pro budoucnost. U příležitosti výročí 700 let založení Zlína budou Zlínská zrcadla naplněna ve dne sérií prostorových akustických her složených z výpovědí historických postav Zlína. Ve večerních a nočních hodinách pak budou zrcadla sloužit jako živý světelný prvek, který do nyní tmavé části parku vnese tolik potřebné světlo. Lyrický pohyb světel bude vhodně doplněn multikanálovou akustickou skladbou.

Na protilehlé straně sadu Svobody, tedy na jih od budovy zlínského zámku, bude postavena dočasná instalace složená ze dvou částí: imerse a encyklopedie. Imersi bude tvořit venkovní letní promítací plocha s projekcí – ve večerních hodinách s působivým experimentálním filmem zprostředkovávajícím významné historické momenty v dějinách Zlína. Encyklopedie je rozvinuté obrazovo-textové vyprávění, které diváky v průběhu oslav fakticky ukotví v jednotlivých tématech expozice, v čase a prostoru.

Architektonicky jde o dvě prostorové instalace, které podtrhují, každá jiným způsobem, to, co je dnes v praku Svobody nejcennější – vzrostlé stromy. Zatímco zrcadla jsou hravě rozmístěna jako kapky rosy pod korunami stromů, encyklopedie a imerse jsou prostorová konstrukční stěna, která meandruje kolem skupiny stromů na jihu. Její venkovní zrcadlivá plocha vytváří hravý odraz zeleně a vnitřní obrazová plocha poskytuje návštěvníkovi intimitu pro ponoření se do vyprávění o minulosti. Zároveň však diváka v průběhu oslav chrání před vizuálním spamem plánovaných stavebních prací na jižním okraji parku Svobody (rekonstrukce nynější tržnice). Zatímco Zlínská zrcadla by měla zůstat trvalou připomínkou tohoto významného výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu, imerse a encyklopedie z parku sice zmizí, ale jejich obsah vytvoří základní stavební kámen budoucí expozice interiéru zlínského zámku. Obsah expozice bude prezentovaný v tištěném katalogu.