A4_final_galery tour_CZ_08_22

Gallery Tour

Šestý ročník Gallery Tour akcentuje historii a architekturu města Zlína, a to u příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky. Nenechte si 17. září ujít například komentovanou prohlídku zlínské radnice s historikem Davidem Valůškem nebo výklad o architektovi Adolfovi Zikmundovi od Lucie Šmardové, historičky umění a zakladatelky ZAM.

700_zlata

O Gallery Tour

  • sobota 17. 09. / 14:00 – 22:00

Šestý ročník Gallery Tour zahájíme v Galerii evangelického kostela ve Zlíně v sobotu 17. 9. ve 14 hodin rozezněním zvonu. Mezi galeriemi a architekturou Zlína pojedeme autobusem, přidat se můžete na kole, koloběžce, některá místa jsou mezi sebou dostupná pěšky. Těšit se můžete na komentované prohlídky výstav a architektury, součástí programu GT budou site-specific instalace, komentovaná prohlídka architektury zlínské radnice, ukázka street artu, výstava multioborového environmentálního projektu i hudební vystoupení. GT propojuje galerie Kabinet T., Galerii Garáž, Galerii evangelického kostela, Galerii Optiku Zlín, Galerii Komnatu, Galerii Hvězdárny Zlín a Photogether Gallery a představuje tvorbu profesionálních umělců, architektů, designérů a studentů.

Tento rok GT v rámci oslav 700 let Zlína akcentuje více historii i architekturu města Zlína, jednou z komentovaných prohlídek nás provede historik David Valůšek zlínskou radnicí a historička umění Lucie Šmardová představí architekta Adolfa Zikmunda ve výstavě Zlínského architektonického manuálu. Ve výstavním programu GT se objeví několik autorů spjatých se Zlínem a témata instalací jsou aktuální více než jindy, od environmentálních a ekologických námětů, přes inspiraci sledováním soukromých a veřejných prostor po klasickou malbu, soudobé pojetí sochařství a inspiraci nekonečnem. Večerní a noční GT bude s pozorováním nebe nad Zlínem a ve Photogether Gallery rozezní prostor soudobá nezávislá mladá generace hudebníků Nanashi + Rainer, Palto a Fahell.

Více informací najdete na FB/gallerytourzlin. Akci doprovází autobus. Vstup na akci je volný. Rezervace na akci není nutná.

Program

14:00 Galerie evangelického kostela
ZDENĚK MACHÁČEK: MĚSTO V ZAHRADÁCH / 72 – 22 / komentovaná prohlídka výstavy
Je cihlová a zelená součástí našeho já?
Komentovaná prohlídka výstavy Město v zahradách představí výběr z děl zlínského rodáka Zdeňka Macháčka. Autor plynule přechází ve své tvorbě mezi kresbou, grafikou, malbou, fotografií, multimédii a instalacemi, vystavuje od roku 1977.

14:45 Zlínská radnice
DAVID VALŮŠEK / komentovaná prohlídka budovy zlínské radnice
Všichni ji známe jako dominantu náměstí Míru, občas do ní vstoupíme kvůli vyřízení nějakých úředních záležitostí. V symbolické rovině jde o jednu z nejdůležitějších budov ve městě, protože již po staletí představuje místo, kde se rozhodovalo a rozhoduje o podstatných záležitostech Zlína a jeho obyvatel. Samotná stavba je zajímavou ukázkou moderní architektury 20. století, jejímž autorem je zlínský rodák, vynikající architekt a urbanista František Lýdie Gahura. Při prohlídce navštívíme místa veřejnosti přístupná (obřadní síň, foyer), i ta, která jsou přístupná pouze částečně, jako je několik jednacích místností pojmenovaných po význačných starostech města. Mimořádnou příležitostí bude návštěva půdy radnice s prohlídkou původního historického krovu z 20. let 20. století. Prohlídku doprovodí výkladem o osudech radnice i některých starostů ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.

15:45 Galerie Optika Zlín
RADEK NONECK MIHÁL: MONZUN / komentovaná prohlídka výstavy s ukázkou street artu
Radek MIHÁL po studiu v ateliéru Reného Hábla a téměř dvaceti letech v STREET ART komunitě strávil stipendijní pobyt v indonéské Yogyakartě, kde se intenzivně věnoval malbě. Při této příležitosti vytvořil cyklus obrazů inspirovaných číslicí 8, která je po otočení o 90 stupňů základem pro znak nekonečna. Po návratu stále těží ze svých zážitků a vzpomínek a vychází z nich. Aktuální tvorba je založena na určitém rámu-tvaru. Bývalo to písmo, ale zmizelo, když změnil jméno na Noneck. Nyní je založena na čísle osm, které v horizontální poloze zůstává matematickým symbolem nekonečna. To nejlépe vystihuje vztah k malbě, která je občas tvrdou prací, zároveň však přináší uspokojení, dobrodružství a objevování.

16:30 Galerie Kabinet T.
ADAM VAČKÁŘ: HERBARIUM. KVĚTY TRANSHUMANISTICKÝCH FANTAZIÍ / komentovaná prohlídka výstavy
Rostliny ovlivnily dění každého národa, určovaly odedávna trasy pravěkých lovců víc než zvířata, jež lovili. Rostliny osídlily Zemi mnohem dříve než člověk a učinily ji pro nás obyvatelnou. Možná, že je náš život v konečném důsledku zcela ovládán rostlinami. Adam Vačkář se zabývá vztahem člověka k rostlinám a zkoumá roli umění z pohledu biologické evoluce člověka. Pro galerii Kabinet T. vytvořil instalaci z přírodnin, fragmentů rostlin a kostí zvířat, které nasbíral při meditativních poutích na různých místech světa. Sebrané přírodniny zastavuje v čase, pokrývá je vrstvou kovu. Prací s morfologií rostlin a kostí chce aktivovat v člověku kulturní vnímání napojené na vnímání přírody. Evokuje odvěkou snahu lidstva vytěžit produkty přírody a přeměnit je na cenné objekty, které se však v perspektivě původního biologického záměru i plynoucího času jeví jako zcela bezvýznamné. Adam Vačkář otevírá širší ekologické téma kolonizace přírody člověkem, jeho bezohlednosti k ostatním formám života na Zemi. V jeho instalaci hraje roli spirituální rostliny invazivní Bolševník velkolepý, který byl objeviteli do Evropy přivlečen z Kavkazu na začátku 19. století, aby se stal exotickou okrasou zahrad aristokracie. Z Bolševníku se za pomoci člověka stala rychle se reprodukující invazivní rostlina, která odmítá být pouze pokornou dekorací zahrad. A tak záhy expandovala do volné přírody a destabilizovala přirozený řád místních biotopů. Adam Vačkář si pokládá otázku, proč nemůžeme mít rádi stejně všechny rostliny? Ve své instalaci propojuje nutnost pochopení přírody a spirituální roli rostlin v životě člověka.
Kurátorka: Terezie Zemánková

17:30 Galerie Komnata
LUCIE KRAMÁŘOVÁ: ZAHRADNÍ SLAVNOST / komentovaná prohlídka výstavy
Lucie Kramářová dlouhodobě zkoumá hranice soukromých a veřejných prostor a sdílení polotajných činností bytostí kolem sebe. Je chlípákem, voyerkou, feministkou, ženou, která se nestydí nahlédnout do intimních zákoutí zahrádkářské kolonie. Současnou výstavou navazuje na své předešlé práce, v rámci, kterých se ocitá v okamžicích sdíleného, a to bystrým odposlechem a záznamem rozhovorů z prostředí MHD. Současným předmětem zájmu, který Luciinu předešlou tvorbu doprovází, je okukování spodního prádla zavěšeného do hraničního prostředí veřejně soukromého, jímž je prostředí balkónů a zahrad. Zde sleduje dění zpoza plotů a rozpoznává zřejmý, avšak často opomíjený fakt – soukromí oddělují, nikoliv však skrývají. Autorka v rámci výstavy užívá prostředky zavánějící drzostí, která se do nás ale může otisknout a učinit drzými i nás. Internalizované chlípáctví se v rámci zastávkového projektu objímá i pere s hrdým feminismem a odporem k patriarchální povaze světa kolem nás.

18:15 GAG – Galerie Garáž
75. ČIN: ERIKA VELICKÁ /vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy
Autorka vytváří prostorové sochařské instalace, které připomínají divadelní scénografii. Používá figury dívek a psů v expresivní modelaci. Kombinuje i další materiály, variuje a zabydluje aktuální environment.

19:00 Hvězdárna Zlín
ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: ALBUM / komentovaná prohlídka výstavy a pozorování nebe nad Zlínem
Autorka zpracovává malířsky příběhy osobního života. Její klasická a srozumitelná malba je neformálním deníkem i hlubokou výpovědí. Významné životní scény jsou zobrazeny subjektivním pohledem, který charakterizuje expresivní deformace figury. Tyto snové figury se potkávají s realistickými detaily daného prostředí, obrazy získávají zcela univerzální pohled posouvající všední vidění do nové úrovně. Konkrétní postavy a situace jsou ze světa, kde autorka žije a jsou velmi osobní. Autorka téma pro své obrazy nehledá, ale prožívá.

20:00 Photogether Gallery
LUCIE ŠMARDOVÁ: ARCHITEKT ADOLF ZIKMUND / komentovaná prohlídka výstavy ZAM
Výstava představí architekta Adolfa Zikmunda, od jehož narození letos v červenci uplynulo sto let. Adolf Zikmund (9. července 1922–19. března 1998) ovlivnil podobu Zlína nejen svými realizacemi, ale také dlouholetou koncepční prací v Útvaru hlavního architekta. Narodil se v roce 1922 v obci Morkůvky na Břeclavsku. Po absolvování pražské UMPRUM v ateliéru Adolfa Benše přichází do tehdejšího Gottwaldova se svými spolužáky architekty Jiřím Čančíkem, Antonínem Flašarem a Milošem Totuškem.
Výstava představí realizace i ideové projekty, které Adolf Zikmund připravil často ve spolupráci s dalšími architekty. Svůj profesní život spojil Adolf Zikmund se Zlínem a patří k silné generaci poválečných architektů. Jeho tvorba, stejně jako činnost Útvaru hlavního architekta by si zasloužila samostatný výzkum, postupně budou výsledky bádání zveřejňovány v rámci databáze Zlínský architektonický manuál.

20:45 Photogether Gallery
NANASHI+RAINER / PALTO / FAHELL / hudební vystoupení
Nanashi je zpěvačka a hudební producentka ze Zlína. V její hudbě se mísí vliv hyperpopu a cloud rapu, ale také barokní pop a alternative rock. Na koncertě poprvé zazní její debutové album. Na kytaru ji při tom doprovodí známý zlínský producent Rainer.
Palto je DJ, selektor, producent a spoluzakladatel hudebního seskupení Unhealthy. Od jeho setu očekávejte směs zahraničního trapu, hip-hopu, dancehallu a elektronické hudby.
Fahell je raver, DJ a milovník hudby hrající směs nejdůležitějších undergroundovyých elektronických stylů a rapu. Grime, dubstep, jungle, juke.
21.00 – 22.00 Nanashi + Rainer
22.00 – 0.00 Palto
0.00 – 2.00 Fahell