pečení

Charita Zlín

51. týden

19.–25. prosince

Předvánoční čas zaznamenal kolektiv pracovníků Domovinky – centra denních služeb pro seniory Charity Zlín (sociální služba). Jde o komplex služeb pro seniory nad 65 let. Kromě aktivit a činností, kterými si klienti udržují své schopnosti a dovednosti, také tráví čas se svými vrstevníky, což není jediný bonus. Touto službou Domovinka odlehčuje péči blízkým pečujícím. Současně nabízí i duchovní podporu, společné prožívání tradic a zvyků našeho regionu, společné aktivity – pečení, tvoření nebo pobyt na zahradě.

700_zlata

„V Domovince to vonělo čerstvě upečenými vanilkovými rohlíčky. Sváteční atmosféru jsme doplnili zpíváním vánočních písniček a koled. Navštívily nás děti ze školní družiny ZŠ Komenského, které nás obohatily koledami a dětskou radostí z nadcházejících Vánoc.

10 otázek pro kronikáře

Michaela Blahová

Kde jste tento týden byla?
Navštívila jsem paní s dárkovým balíčkem k 75. narozeninám, chodím za město Zlín přát jubilantům. Na svátek dcery jsme chtěli navštívit Galerii Desítku na Prioru, ale měli jsme smůlu, měli uzavřenou společnost. Také jsem se na chvíli zastavila na vánočních trzích.

Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě, intenzivní zážitek v souvislosti s městem?
Velmi se mi líbí adventní a vánoční výzdoba ve městě, ať již na náměstí, nebo v parcích. Také výzdoba kolem Prioru, v Baru 1931.

Objevila jste tento týden nové místo ve Zlíně?
Ráda si zajdu na dobrou kávu, v týdnu jsem byla pozvaná na latté do Cafe na rohu.

Co Vám udělalo tento týden radost?
Radost mi udělalo i to, že jsem zvládla upéct vánoční cukroví, které jsem chtěla a že i přes nemoci seniorů, spolupracovníků i mých rodičů se vše nakonec posunulo k lepšímu a my mohli slavit ty nejkrásnější vánoční svátky v roce a radovat se z Narození Spasitele, a to jak duchovně, tak i v kruhu nejbližších.

Proč je Zlín skvělé místo?
Jedná se o krajské město, ale jeho velikost není zas tak velká. Zlínsko má venkovský charakter – co potřebujeme, je nedaleko a hodně lidí se zde navzájem zdá. Často říkám: „když se dva lidé ve Zlíně neznají, tak mají společného známého.

Město Zlín je… dobrým a bezpečným pro život, ale přála bych si, aby byl Zlín více městem mladých lidí a aby byl více otevřený změnám a dynamičnosti.

Kde vidíte město Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?
Ráda bych, aby město Zlín bylo progresivním městem, plným zajímavých investic, které zkvalitní život lidí ve městě a bude žádaným pro mladé rodiny. Ale trochu se obávám, že k tomu chybí právě ta dynamičnost a otevřenost ke změnám.

Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě podpořit?
Velkým problémem je ve Zlíně doprava a parkování. Pokud se nezrychlí výstavba obchvatu a připojení D 49 a nebude se řešit parkování ve městě, tak to kvalitě života nepřidá.

Co byste rozhodně ukázala někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady nezná?
Určitě ZOO Zlín, Baťův mrakodrap, Památník Tomáše Bati, Lázně v Kostelci, Větřák ve Štípě a hrad v Lukově a v Malenovicích. Také bychom navštívili Prior, resp. Bistrotéku, Galerii Desítku a koncert v Kongresovém centru, nebo představení v Městském divadle.

 

Petra Tirpák Skřivánková

Prožila jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?
Pro mě byl velmi intenzivní zážitek návštěva Baťova památníku, kde jsem se dověděla spoustu zajímavých informací a mohla si tak představit, jaké to bylo za Bati.

Proč je Zlín skvělé místo?
Zlín mám velmi ráda, protože v něm máme všechno dostupné. Jak kulturní vyžití, tak i hodně památek, které stojí za připomenutí. Navíc i vzhledově a technicky na tom nejsme nejhůře.

Co byste rozhodně ukázala někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady nezná?
Já bych rozhodně návštěvu vzala na vyhlídku Baťova mrakodrapu, odkud je nádherný výhled na město a široké okolí.

 

Tomáš Sedláček

Kde jste tento týden byl? Co jste navštívil?
Tento týden jsem navštívil pár obchodů, ať máme něco pod stromečkem. Ten největší dar je sám Pán Ježíš.
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi...“ (Bible Jan 1,14)
Chtěl jsem ještě navštívit pravidelné křesťanské shromáždění u baptistů na Hluboké, žel angína vše překazila.

Co Vám udělalo tento týden radost?
Radost mi dělá, když vidím u nás v Domovince lidi, kteří jsou spokojeni a smějí se. Mnohdy bojují se svým starším tělem a překonávají překážky, ale nevzdávají to a vítězí. Úsměv, možná i někdy citlivé slovo situaci změní.

Město Zlín je…  stále městem, kde vidíte oranžovočervenou baťovskou barvu, která se mísí se zelenou  přírodou. Ale je to taky město plných silnic, kde jízda ze Zlína do Otrokovic může být spíše delší než kratší.

Zpět na Živou kroniku města Zlína

Foto: archiv Charity Zlín

Živá kronika

V centru se scházíme v pracovní dny, hned ráno. Po příchodu všech seniorů pročítáme denní tisk, cvičíme, průběžně během dopoledne zařazujeme trénování paměti a pozornosti, různé aktivizační a tvořivé činnosti, po obědě čteme knihu na pokračování. Mimo tyto aktivity máme každý den zařazený konkrétní programový blok.
V posledním adventním týdnu jsme se vánočně ladili a připravovali na svátky podobně, jak naši senioři prožívali toto období dříve doma.

Pondělí
V tento den nás navštěvuje maminka s malým Tomáškem v rámci mezigeneračního setkání se seniory. Dnes jsme připravovali těsto na vanilkové rohlíčky (každý k tomu přidal svou vlastní zkušenost a vzpomínal na své recepty a postupy). Trochu bylo smutněji, neboť nás opouštěla jedna uživatelka z důvodu přechodu do domova pro seniory. Loučili jsme se sní, ale také jsme si přislíbili návštěvu.

Úterý
V Domovince to vonělo čerstvě upečenými vanilkovými rohlíčky. Sváteční atmosféru jsme doplnili zpíváním vánočních písniček a koled. Navštívily nás děti ze školní družiny ZŠ Komenského, které nás obohatily koledami a dětskou radostí z nadcházejících Vánoc. Poděkování patří vychovatelce, paní Janě Leciánové.

Středa
Kolegyně zamísila na skvělou vánočku, kterou si společně s uživateli upletli a dali péct. Vůně se pěkně nesla. A chutnala výtečně, zvláště s kávou po obědě.

Čtvrtek
Opět v duchu vánočních písní a koled a po obědě káva s voňavým vanilkovým rohlíčkem a lineckým kolečkem. Ne všichni senioři využívají naši službu každý den, někdo jednou nebo jen dvakrát týdně. Proto se každý den setkává v Domovince jiná skupina 10 seniorů. Dnes nás navštívila jedna dobrovolnice, která naše zpívání doprovodila na kytaru. Hned bylo ještě veseleji.

Pátek
Den ve znamení posledních příprav na Štědrý den. Malé překvapení – našim uživatelům jsme na památku, na jejich adresu domů, odeslali on-line pohlednice s vánočním přáním a s vybranými fotografiemi z aktivit roku 2022.