Oslavy 700 let města Zlína. Byla představena faksimile kupní smlouvy, která dokládá první písemnou zmínku města Zlína.

Farnost sv. Filipa a Jakuba

9. týden

28. února – 6. března 2022

Devátý týden zachytili lidé z farnosti svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně. Kromě klasického chodu společenství tentokrát neminuly kroniku ani události, které zahýbaly celým světem. Svůj den zaznamenal farář a děkan Kamil Obr, vedoucí klubu maminek ve farnosti Alžběta Volfová, nemocniční kaplan v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně Zbyněk Král, pastorační asistentka Markéta Piknová, členové společenství mládeže 4YOUNG, čekatelé křtu a pracovnice Centra pro rodinu Michaela Straková.

700_zlata

„Nemyslela jsem, že Olomouc někdy něco překoná, a už si přesně nepamatuji kdy a v jaké situaci to bylo, ale najedou jsem si řekla „sorry, Olmiku, ale Zlín je Zlín“ – a naprosto jsem se do Zlína zamilovala. Do parku, do procházek u Dřevnice, do baťovských domků, do květinové výzdoby, do akcí, do kavárniček, do komunity lidí, prostě do celého Zlína.“

Stáhněte celý deník našich kronikářů a začtěte se!
KE STAŽENÍ: ŽIVÁ KRONIKA – FARNOST SV. FILIPA A JAKUBA

KAMIL OBR, farář a děkan

V pondělí si naše město připomnělo 700. výročí od první zmínky. Jsem rád, že se i naše zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba mohla do těchto oslav zapojit. Byl pro mě zážitek, když jsem se mohl s ostatními občany zaposlouchat do slov dvou historiků, kteří na zámku hovořili o historických souvislostech spojených s počátky zdejšího osídlení.

V 18. 30 hod. pak následovala v kostele slavnostní mše svatá, při které jsme děkovali za naše město a prosili Boha o požehnání všem jeho obyvatelům. Když jsme se následně se zastupiteli města a dalšími hosty potkali na faře při drobném pohoštění, uvědomil jsem si jak důležité jsou vzájemné vztahy.

Všechny tyto události se totiž odehráli na pozadí začínající války na Ukrajině. Jak vzácné je, když se lidé mohou v míru a pokoji potkávat. Kéž si toho nepřestaneme vážit.

ZBYNĚK KRÁL, nemocniční kaplan v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, žije v Bánově a vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pestrý a obohacující profesní život – zootechnik, obchodní zástupce, manažer, starosta obce, nemocniční kaplan. Záliby: čas prožitý s vnučkami a rodinou, zpívání v mužském sboru Hútek z Bánova, služba ve farnosti, práce na zahradě sport, nemocniční kaplan

Kde jste tento týden byl? Co jste navštívil?

Od srpna loňského roku pravidelně navštěvuji Krajskou nemocnici Tomáše Bati, ve které spolu se svými kolegy Vítkem, Míšou a Pavlem vykonáváme službu nemocničních kaplanů. Navštěvujeme nemocné, nabízíme všem rozptýlení a útěchu v nemoci a věřícím také modlitbu nebo zprostředkování návštěvy kněze k udělení svátostí. Jsme součástí paliativního týmu, který patří mezi nejlepší v republice. Díky skvělým lékařkám a lékařům, psycholožkám, sociálním pracovnicím, sestřičkám v paliativních ambulancích i ambulancích léčení bolesti. Ti všichni pomáhají nejen pacientům, ale také jejich rodinným příslušníkům při zvládání nových, často těžkých a nečekaných životních situací a nabízejí jejich řešení.

Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?

Hrdinství Ukrajinců bránících svoji vlast a také podpora, které se jim dostává z Evropy i různých částí světa. A to nejen materiální, ale také morální a duchovní. A následné otevření centra pro přijímání uprchlíků v naší nemocnici a ochota spousty dobrých lidí pomáhat jim v jejich těžké životní situaci.

Co Vám udělalo tento týden radost?

Radost mně i mým kolegům dělají pacienti, které navštěvujeme, lékaři, sestřičky a všichni zaměstnanci nemocnice, se kterými spolupracujeme a společně se snažíme vytvářet příjemné prostředí pro léčení nemocných těl i duší našich pacientů. Těší nás výborná spolupráce s kněžími zlínských farností i celého děkanátu, kteří i přes velmi náročnou službu ochotně přicházejí za všemi nemocnými, kteří o jejich pomoc projeví zájem.

Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě podpořit?

Lůžkový hospic. Součástí kurzu nemocničního kaplana jsou praxe a stáže v různých zdravotnických zařízeních. Místo, které jsem navštívil na Sv. Kopečku u Olomouce a zatím ve Zlíně chybí, je lůžkový hospic. Laskavé místo pro poslední chvíle života těch, kteří je nemohou prožívat doma, v kruhu svých nejbližších.

Co byste rozhodně ukázal někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady nezná?

Prvním místem by byl Baťův mrakodrap 21 s vyhlídkovou terasou v 16. etáži, s úžasným výhledem na celý Zlín s jeho jedinečnou architekturou a čtvrtěmi Baťových domků. O několik desítek metrů dále ve 14. budově bychom navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy s expozicí „Baťa – příběh jednoho města“ věnovanou obuvnictví a rozvoj města díky působení firmy Baťa. Sledovali bychom cestovatelskou stopu pánů Hanzelky a Zikmunda „Tatrou na černý kontinent a do Nového světa“, nebo Filmové putování s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem.

Zpět na Živou kroniku města Zlína

ALŽBĚTA VOLFOVÁ, maminka Terezky a Vojtíška, vedoucí klubu maminek ve farnosti, psycholožka na rodičovské dovolené, maminka tříleté Terezky a desetiměsíčního Vojtíška. Zájmy: procházky, výlety, rodina, zahrádka, organizování akcí a aktivit.

Za normálních okolností bychom ráno vstali, posnídali bychom, já nás nabalila na půl dne venku a jela bych s Terezkou na koloběžce a s Vojtíkem v nosítku na faru do Klubu maminek. Připravila bych hračky, v 9 hodin bychom se s ostatními maminkami pomodlily Modlitby matek, pak bychom si uvařily kafe a kecaly bychom. Plynule bych přeběhla do Klubu kultury na skvělé Muzihrátky, pak domů na oběd, odpoledne ještě do plavání do Vlnky – tam by vzal Terezku manžel a já bych se šla s Vojtíkem projít při Dřevnici.

Jenže za normálních okolností by jen pár set kilometrů od nás nezuřila válka a ženské jako my by se svými dětmi nemusely utíkat z domu kdoví kam… A tak jsem ráno vstala, mrkla na mobil, kde jsem si přečetla, že do Klubu maminek nám přijdou maminky z Ukrajiny s jejich dětmi, o které se stará naše farnost a farníci, skauti. Na základě toho jsem napsala x zpráv, aby se to všechno zvládlo, do toho se dneska spouštělo přihlašování na tábor, který pořádáme, takže dolaďování věcí na poslední chvíli, neboli blázinec na druhou :-D, rychle jsem vypravila děti a letěli jsme k zubařce do areálu Svitu. 

MARKÉTA PIKNOVÁ, manželka a maminka 4 dětí, pastorační asistentka ve farnosti, kontaktní osoba ve farní kanceláři

Celý tento týden je jiný, asi pro nás všechny, protože v našem farním společenství od neděle doprovázíme rodiny, které byly nuceny opustit své domovy a muže a odejít do neznámé země. Většina z těch, které jsme přijali v naší farnosti bydlí u rodin. Snažíme se být jim nápomocní při vyhledávání informací kde a jak se zaregistrovat při získávání víza, zdravotního pojištění, dlouhodobého bydlení. Jsem vděčná za naše farní společenství, které funguje i v této krizové situaci jako jedna velká rodina a každý nabízíme, co můžeme. 

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 4YOUNG, jedná se o skupinku mladých, kteří se setkávají každý pátek od 18.10 na faře. Je to otevřené spolčo plné smíchu, zajímavých her a nápadů, ale také sdílení nad zajímavými křesťanskými tématy.

Prožil/a jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?

V pět ráno v neděli je vše zavřené a když má člověk hlad tak se není kde najíst. Jedinou alternativou je Nonstop u nádraží, kde velice intenzivně zažijete nepříjemné situace s bezdomovci.
Také velmi intenzivní byl hokejový titul a velmi intenzivní jsou trolejbusové spoje na gymnázium TGM, kam se člověk nevleze.

Co Vám udělalo tento týden radost?

Že mám dobré známky ve škole, daří se nám ve schole, naše farnost pomáhá Ukrajincům, kamarádi ze spolča a sluníčko.