Sedmistovkový TIP, tentokrát ze světa sportu a Sokola

Sedmistovkový TIP, tentokrát ze světa sportu a Sokola

Zátopek v trojici sportovců, zdroj: Zlínský kraj

Nenechte si ujít 100 mezníků zlínské historie, které pro veřejnost připravil historik Zdeněk Pokluda a jeho kolega Jiří Madzia! Dnes se zaměříme na činnost Sokola a sportovní zajímavosti.

Věděli jste třeba, že již v roce 1898 přibyla ke zlínským spolkům nově založená tělovýchovná jednota Sokol, k jejímž zakladatelům patřil i Tomáš Baťa? Kromě tělovýchovné činnosti členové zlínského Sokola ve městě pěstovali liberálně demokratické prostředí a výrazně přispívali k rozvoji kulturního života. Díky spolku vznikl 27. února 1921 první stálý biograf. K provozu přispěl také Tomáš Baťa. Dal k dispozici promítací přístroj a také sál v dřevěném objektu v prostoru dnešního náměstí Práce. V této takzvané Sokolské búdě se promítalo do listopadu 1922. Poté se biograf i celá činnost Sokola přesunula do nově postavené Sokolovny.

K rozvoji sportu ve městě přispělo také založení fotbalového Sportovního klubu Zlín v roce 1910. Mezi podpisy jeho zakladatelů vidíme také jméno Tomáše Bati. Po první světové válce se k fotbalu připojovaly další sportovní disciplíny. V roce 1924 jeho podporu převzala firma Baťa a klub se změnil na Sportovní klub Baťa (SK Baťa).

Světoznámý obuvník své zaměstnance ve sportovních aktivitách velice podporoval. Už v roce 1928 vybojoval pracovník firmy Baťa a člen zlínského Sokola Ladislav Vácha na olympiádě v Amsterdamu jednu zlatou a dvě stříbrné medaile ve sportovní gymnastice. Jeho o něco slavnější kolega Emil Zátopek se stal sportovní legendou a vybojoval čtyři zlaté medaile ve vytrvalostním běhu. Ve Zlíně objevil svou vášeň a pro firmu pracoval od roku 1937 dalších osm let.

Chcete se dozvědět více? Další zajímavosti naleznete v rubrice 100 mezníků dějin