Z NOHY NA NOHU: Umělkyně Kateřina Šedá připravila speciální projekt pro Zlín

Z NOHY NA NOHU: Umělkyně Kateřina Šedá připravila speciální projekt pro Zlín

Umělkyně Kateřina Šedá připravila pro město Zlín při příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky unikátní projekt Město na nohách, v jehož rámci se od května do července tohoto roku uskuteční akce Z nohy na nohu, která nabídne obyvatelům jiný pohled na jejich město, ale zejména – jak je pro Kateřinu Šedou obvyklé – na sebe samé a své bezprostřední okolí.

Při výročí města si často klademe otázku, kam současná společnost směřuje, kam míří její kroky a jakým způsobem je ovlivnit. Cesta do budoucna už ale není lemovaná jen opravenými silnicemi a novou výstavbou, objevily se na ní i obavy ze ztráty věcí, které nám dřív přišly samozřejmé. Postupně se ukazuje, že nestačí opravit náměstí, aby se na něm lidé více potkávali, nestačí ani opravit chodníky, abychom našli správný směr. Ke štěstí nám nepomůže větší auto, ale to, že v tom stávajícím svezeme souseda. Nepotřebujeme větší domy, ale více chuti je společně sdílet. Nikdo z nás nepotřebuje ani deset párů bot – stačí jedny, které nás svedou dohromady.

Vzhledem k historii Zlína nepřekvapí, že středobodem projektu je originální pár bot, který Kateřina Šedá vyvinula spolu s týmem spolupracovníků z Fakulty technologické a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a z firmy LIVE4K. Tyto boty, které budou vybaveny kamerami snímajícími každý učiněný krok, budou v průběhu měsíce června bez zastavení chodit 700 hodin po Zlíně na nohou účastníků projektu z řad veřejnosti, kteří si je budou navzájem předávat. Záznam kamery bude živě přenášen a stane se základem nejdelšího road movie, jaký kdy vznikl. Každý účastník tak podle vlastního uvážení tak bude moci zbytku světa ukázat svoje oblíbená místa, provést je vlastním domem, pochlubit se úrodou na zahrádce, případně něco podstatného sdělit: požádat někoho o ruku, omluvit se nebo upozornit na problém, který se mu zdá důležitý.

Kateřina Šedá k projektu podotýká: „Město tvoří hlavně lidé, kteří tam žijí. Což jsou přesně ti, na které cílím a které se mi snad podaří pro projekt přesvědčit a nadchnout. Kromě účastníků samotných jsem se snažila oslovit i nejrůznější partnery, kteří by se do projektu zapojili a poskytli místním nějaký nestandardní zážitek, který budou moci prostřednictvím kamery v botách sdílet s celým městem. Takže se v botách snadno dostanete na nejvyšší budovu ve Zlíně, můžete se svést na popelářském autě, zažít přímý vstup v Hitrádiu Zlín, posnídat s významnou osobností, využít nabídky hodinového manžela a mnohé další! Stejně tak cítím velkou podporu od Živého Zlína, Fakulty technologické a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, kteří se mnou na projektu spolupracují.“

Každý, kdo má zájem, se může do projektu zapojit a získat tak jedinečnou příležitost podniknout v životě kroky, které budou prostřednictvím unikátních bot skutečně vidět. Kam všude nakonec povedou, koho se dotknou a čemu pomůžou, rozhodnou nakonec pouze samotní participující obyvatelé města. Každý se tak může stát spoluautorem originálního průvodce a podat důležitou zprávu o dnešním Zlíně. Více na webových stránkách: www.znohynanohu.cz.