Výroční rok Zlínu přinese umělecká díla ve veřejném prostoru

Výroční rok Zlínu přinese umělecká díla ve veřejném prostoru

 

Výstava Prostor Zlín 2022 bude pokračováním velmi úspěšného trienále Prostor Zlín, které se konalo poprvé v roce 1991. Tentokrát je významným partnerem pořadatelské KGVU ve Zlíně město Zlín, právě kvůli svému významnému jubileu, které v roce 2022 slaví.

První ročníky symposia Prostor Zlín a výstavy si kladly za cíl vstupovat zejména monumentálními sochařskými realizacemi do prostředí Zlína a reflektovat jeho urbanistická specifika a estetické kvality. Úvodní ročník znamenal pro město Zlín krátce po sametové revoluci důležité první setkání s aktuálním uměním. To navíc nebylo bezpečně schované v galerii, ale každý se s ním mohl setkat přímo ve městě. I další ročníky obyvatelům města přinášely současné umění v bohatém spektru jeho podob. Několik děl vzniklých během těchto sympozií se stalo natrvalo součástí městských exteriérů (např. Karel Nepraš: Dialog VIII, 1994; Rudolf Valenta: Velký Fibonacci, 1994 (rekonstruován 2013); Lubomír Jarcovják: Kubus, 1997.

Vzhledem k jubileu města Zlína v roce 2022 se pořadatelé vrátili k původní dramaturgii přehlídky, která spočívala v realizaci monumentálních děl korespondujících se specifičností místa, pro nějž vznikají. S ambicí, aby se alespoň některé z nich stalo natrvalo součástí veřejného prostoru. Jedná se o realizaci čtyř až pěti uměleckých děl (sochařských objektů, instalací, případně nástěnných maleb), jejímiž autory budou renomovaní umělci a umělkyně převážně střední generace. Jejich výběr má na starosti Mgr. Martin Fišr, kurátor současného umění, s nímž Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dlouhodobě spolupracuje. Pro výstavu v roce 2022 byli osloveni: Eva Koťátková, Anna HulačováTomáš MoravecPavla Sceranková.

Přehlídka bude zahájena 6. 9. 2022 a potrvá dva měsíce, resp. podle podmínek jednotlivých realizací.