dsc01562
dsc01544
anna-hulacova-posezeni-na-casove-ose-trienale-prostor-zlin-2022-foto-dalibor-novotny

Foto: archiv Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Prostor Zlín

6. 9. – 6. 11. 2022 – exteriéry města Zlína

Výstava Prostor Zlín 2022 bude pokračováním velmi úspěšného trienále Prostor Zlín, které se konalo poprvé v roce 1991. Tentokrát je významným partnerem pořadatelské KGVU ve Zlíně město Zlín, právě kvůli svému významnému jubileu, které v roce 2022 slaví.

První ročníky symposia Prostor Zlín a výstavy si kladly za cíl vstupovat zejména monumentálními sochařskými realizacemi do prostředí Zlína a reflektovat jeho urbanistická specifika a estetické kvality. Úvodní ročník znamenal pro město Zlín krátce po sametové revoluci důležité první setkání s aktuálním uměním. To navíc nebylo bezpečně schované v galerii, ale každý se s ním mohl setkat přímo ve městě. I další ročníky obyvatelům města přinášely současné umění v bohatém spektru jeho podob. Několik děl vzniklých během těchto sympozií se stalo natrvalo součástí městských exteriérů (např. Karel Nepraš: Dialog VIII, 1994; Rudolf Valenta: Velký Fibonacci, 1994 (rekonstruován 2013); Lubomír Jarcovják: Kubus, 1997.

Vzhledem k jubileu města Zlína v roce 2022 se pořadatelé vrátili k původní dramaturgii přehlídky, která spočívala v realizaci monumentálních děl korespondujících se specifičností místa, pro nějž vznikají. S ambicí, aby se alespoň některé z nich stalo natrvalo součástí veřejného prostoru. Jedná se o realizaci čtyř až pěti uměleckých děl (sochařských objektů, instalací, případně nástěnných maleb), jejímiž autory budou renomovaní umělci a umělkyně převážně střední generace. Jejich výběr má na starosti Mgr. Martin Fišr, kurátor současného umění, s nímž Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dlouhodobě spolupracuje. Pro výstavu v roce 2022 byli osloveni: Eva Koťátková, Anna Hulačová, Tomáš Moravec, Pavla Sceranková.

Přehlídka byla zahájena 6. 9. 2022 a potrvá dva měsíce, resp. podle podmínek jednotlivých realizací.

Veškeré aktuální informace naleznete zde.