Databáze osobností

V návaznosti na hlavní myšlenku oslav chceme akcentovat osobnosti spjaté se Zlínem, vznikne tak unikátní databáze těchto osob a jejich myšlenek (forma rozhovoru, popisu, katalog). Databáze bude dostupná široké veřejnosti na webových stránkách. Kulturní a další segmenty zaznamenané v digitálním světě = přístup ke kulturnímu, společenskému a vědnímu dědictví Zlína.

Vybrané osobnosti také budou hovořit o městě a místech, která vnímají jako cenná, mají k nim vztah. Účelem je také dedukovat směřování daného segmentu ve Zlíně, jeho možnou budoucnost, potenciál, vize… Jaký bude Zlín za 10, za 50 let? Kam směřuje Zlín? Čím je jiný, výjimečný?

Výstupy budou zmíněné rozhovory, dále medailonky osobností, jejich současné, či dřívější fotografie a videa. Kromě AV záznamů vzniknou podcasty a přepisy rozhovorů.

Právě probíhá příprava a sběr dat pod vedením odborníků. Veřejnosti představíme databázi.