Expozice Zlínská zrcadla

Zlín doposud nemá svou vlastní historickou expozici. V rámci oslav by měl vzniknout moderní a dlouhodobý koncept pro budoucí interaktivní a trvalou expozici. Autorem libreta expozice je JUDr. Pavel Kosatík a autor scénografie je Ing. arch. Martin Hejl. Realizace se uskuteční ve spolupráci s agenturami Loom on the Moon s.r.o. a Pink Productions s.r.o. Zmíněný autorský tým je podepsán pod realizacemi např. Expozicí Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou, výstavou Slavní čeští skladatelé v Národním muzeu, výstavou Praha Karla IV. organizovanou Muzeem hl. města Prahy nebo expozicí Paměť národa umístěnou do prostor pod metronomem na Letné. Pracovní tým je složený z renomovaných tvůrců.

Situace kolem rekonstrukce zlínského zámku nám umožňuje realizaci expozice dočasného charakteru v Sadu Svobody. Veřejnosti se expozice Zlínská zrcadla otevřela 15. září 2022 za účasti autorského týmu.

Expozice Zlínská zrcadla

Zlín na rozdíl od jiných měst trpí absencí paměťové instituce, která by prezentovala ucelený přehled o historii města a nezabývala se pouze historií 20. stol. Realizací projektu ve veřejném prostoru v blízkosti nejstarší památky města – zámecké budovy, vznikne volně přístupná expozice vyprávějící poutavou formou historii města a jeho obyvatel.

Hlavním cílem je založit zážitkovou, výtvarně hodnotnou a emočně bohatou expozici, spíše než o vystavení artefaktů v ní půjde o zpřítomnění emoční podstaty daného místa a jeho historie.

Prostřednictvím atraktivních multimédiálních prvků a nových technologií oslovit širokou veřejnost a vzbudit jejich povědomí o lokální kulturní identitě.

V rámci hmotné podstaty projektu bude vybudována trvalá multimediální venkovní instalace Zlínská zrcadla – zrcadla minulosti. Site specific instalace bude umístěna v prostředí sadu Svobody, v nedalekém okolí zlínského zámku, jako trvalý doplněk v nyní zanedbané severní části parku. Tato instalace má dva módy – denní a noční – a bude obsahově flexibilní pro budoucnost. U příležitosti výročí 700 let založení Zlína budou Zlínská zrcadla naplněna ve dne sérií prostorových akustických her složených z výpovědí historických postav Zlína. Ve večerních a nočních hodinách pak budou zrcadla sloužit jako živý světelný prvek, který do nyní tmavé části parku vnese tolik potřebné světlo. Lyrický pohyb světel bude vhodně doplněn multikanálovou akustickou skladbou.

Na protilehlé straně sadu Svobody, tedy na jih od budovy zlínského zámku, bude postavena dočasná instalace složená ze dvou částí: imerse a encyklopedie. Imersi bude tvořit venkovní letní promítací plocha s projekcí – ve večerních hodinách s působivým experimentálním filmem zprostředkovávajícím významné historické momenty v dějinách Zlína. Encyklopedie je rozvinuté obrazovo-textové vyprávění, které diváky v průběhu oslav fakticky ukotví v jednotlivých tématech expozice, v čase a prostoru.

Architektonicky jde o dvě prostorové instalace, které podtrhují, každá jiným způsobem, to, co je dnes v praku Svobody nejcennější – vzrostlé stromy. Zatímco zrcadla jsou hravě rozmístěna jako kapky rosy pod korunami stromů, encyklopedie a imerse jsou prostorová konstrukční stěna, která meandruje kolem skupiny stromů na jihu. Její venkovní zrcadlivá plocha vytváří hravý odraz zeleně a vnitřní obrazová plocha poskytuje návštěvníkovi intimitu pro ponoření se do vyprávění o minulosti. Zároveň však diváka v průběhu oslav chrání před vizuálním spamem plánovaných stavebních prací na jižním okraji parku Svobody (rekonstrukce nynější tržnice). Zatímco Zlínská zrcadla by měla zůstat trvalou připomínkou tohoto významného výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu, imerse a encyklopedie z parku sice zmizí, ale jejich obsah vytvoří základní stavební kámen budoucí expozice interiéru zlínského zámku.

Obsah expozice je prezentovaný v tištěném katalogu, který zakoupíte za 250 Kč v showroomu Živého Zlína na zlínském zámku.

Více informací naleznete zde.

306901300_114959154684748_6076040281038450013_n
307313267_114959191351411_3049604168265805318_n
307122145_114956511351679_445003371058025303_n
307038665_114959331351397_3001941394782138962_n
307013257_114959104684753_5748649736374118407_n

Foto: Jan Salač

Sledujte sociální sítě expozice a buďte stále v obraze!

icons8-facebook-50
icons8-instagram-50